Maj 25

Ćwiczenia ormiańskie

Możesz sprawdzić swoją wiedzę, robiąc ćwiczenia. Są też odpowiedzi.

I.Który ciąg liczb odpowiada zapisowi? մեկ, վեց, ութ, երկու, հինգ

  1. 10, 6, 7, 3, 5
  2. 1, 8, 4, 2, 6
  3. 1, 6, 8, 2, 5

II.Która z par nie jest poprawna:

  1. ես  չես 2. մենք չենք 3. նա չի

Odpowiedzi:

I.3; II. 1