Mar 09

Czasownik być w języku ormiańskim

Podstawą każdego języka jest czasownik „być”. To dzięki niemu możemy stworzyć większość prostych zdań, jeśli dołożymy do tego kilka rzeczowników. W ormiańskim w czasie teraźniejszym każdej osobie odpowiadają słowa posiłkowe wykorzystywane do odmiany innych czasowników oraz do tworzenia prostych zdań z formą „być”.

Zacznijmy od zaimków osobowych. Stoją one najczęściej na początku zdania i pokazują, kto jest wykonawcą czynności. Podobnie jak w polskim, nie musimy ich zawsze dodawać. Radzę robić to na początku nauki, by utrwalić sobie te sześć słów.

Zanim zaczniesz uczyć się zaimków pamiętaj o dwóch ważnych zasadach. Po pierwsze w tym języku nie mamy rodzajów, co w praktyce oznacza, że jest jedno słowo na on, ona i ono. Podobnie oni i one – używamy jednego uniwersalnego słowa. Po drugie, formę grzecznościową robimy przez „wy”. Tym samym z kontekstu wynika, czy ktoś zwraca się do 2 osób i więcej, czy do pani, pana lub państwa.

Zaimki po ormiańsku wyglądają następująco:

Ես       ja                                             Մենք               my

Դու      ty                                             Դուք                wy, pan, pani, państwo

Նա      on, ona, ono                        Նրանք            oni, one

Spróbuj teraz przeczytać to samo, tylko zapisane małymi literami:

ես                                           մենք

դու                                          դուք

նա                                          նրանք

Wprawdzie częściej używamy małych liter niż wielkich, warto już pod początku ćwiczyć jedne i drugie. Czasami po prostu zapominamy kształt niektórych z nich, a nie zawsze wielkie i małe litery są do siebie podobne.

Do takich zaimków dodajemy teraz cząstkę oznaczającą być w czasie teraźniejszym:

Ես                   եմ                                Մենք              ենք

Դու                  ես                               Դուք                եք

Նա                  է                                  Նրանք            են

Jeśli potrafisz już czytać po ormiańsku, to wiesz, że litera ե daje nam dźwięk „je”. Jednak jeśli jest ona zapisana w powyższych słówkach odmiany czasownika, wtedy zatraca ten dźwięk i czytamy ją jako „e”.

Cząstki te wykorzystujemy do prostych zdań z czasownikiem być oraz do odmiany większości czasowników w czasie teraźniejszym. A jak to się dzieje, o tym w następnych tekstach. Do tego czasu poćwicz te formy. Jak uczyć się nowych słów – o tym niedługo w dziale „Jak się uczyć?”.

2