Mar 17

Koniec i kropka, czyli interpunkcja ormiańska część 1

Zanim zaczniesz tworzyć pierwsze zdania po ormiańsku, naucz się interpunkcji. Dlaczego na końcu zdania stoi dwukropek? Co oznacza kółko nad słowem pytającym i dlaczego nie ma znaków zapytania?

Język ormiański ma unikatowy alfabet, ale i interpunkcja jest odmienna od tej, którą znamy ze szkoły. Dlatego jeśli chcesz zacząć czytać i tworzyć własne zdania na piśmie, musisz poznać podstawowe zasady. Jednak, żeby Cię nie przytłoczyć ilością nowych znaków, dziś tylko te najważniejsze, a kolejne już wkrótce.

Koniec zdania

Nietypowo zaczniemy od końca, czyli od znaku pokazującego zakończenie zdania – po polsku jest to zwykła kropka, ale w ormiańskim w tym miejscu zobaczysz dwukropek, czyli : To właśnie po tym znaku piszemy kolejne słowa wielka literą.

Przecinek

Jeśli masz do czynienia ze zdaniem złożonym, tutaj nie ma dużej rewolucji. Ormiański znak oddzielający części zdania jak nasz przecinek, wygląda tak samo, co jest jedną z lepszych wiadomości, jeśli chodzi o interpunkcję J

Dwukropek

Jeśli chcemy zastosować polski dwukropek, wtedy po ormiańsku stawiamy kropkę – taka samą, jak u nas na końcu zdania. To nam pokazuje prostą zależność – kropka i dwukropek są po prostu „zamienione miejscami”, patrząc z perspektywy polskiego języka. Kropka w ormiańskim ma prawie takie samo znaczenie, jak dwukropek po polsku. Używamy ją wtedy, kiedy m.in. wprowadzamy kontynuację poprzedniego stwierdzenia lub informacje odnoszące się do wcześniejszych stwierdzeń..

Co z pytaniami

Kolejny przydatny znak to pytajnik, czyli nasz ? Po ormiańsku w pytaniach nie stawiamy pytajnika na końcu zdania – tam stoi znany już nam : Pytanie po ormiańsku zaznaczamy poprzez dodanie znaku   ՞   za ostatnią sylabą słowa pytającego. Jak piszemy, po prostu rysujemy małe kółeczko (a dokładniej okrąg). Jak to wygląda:

Ինչպե՞ս ես։ – Jak się masz? (inćpes es)

ինչպե՞ս – jak? Znak pytający jest umieszczony po ostatniej samogłosce słowa pytającego

ես – forma դու od czasownika być, czyli czasownik posiłkowy w czasie teraźniejszym (jeśli umieszczona w tym miejscu)

Wykrzyknik

Ostatni w tej serii znaków interpunkcyjnych jest wykrzyknik. Jednak jak już pewnie podskórnie czujesz, nie zobaczysz w ormiańskim tekście znaku ! Zamiast tego pojawia się ՜  Gdzie go stawiamy? Znajduje się on zawsze nad ostatnią samogłoską ostatniej sylaby naszego wykrzyknienia. Załóżmy, że chcesz zwrócić się do kogoś o imieniu Suren, wtedy w zapisie po ormiańsku będzie to wyglądało następująco Սուրե՜ն.

Teraz czas wprowadzać powyższa wiedzę w życie, czytając pierwsze zdania i teksty. Pierwszy krok, sprawdź się rozwiązując poniższe ćwiczenie:

Interpunkcja ormiańska