Kwi 16

Kto i co po azersku

W nauce języka ważne jest zadawanie pytań i odpowiadanie. Dziś zaczniemy od prostych – kto i co – z wykorzystaniem czasownika być.

Pierwszym etapem jest tworzenie prostych pytań z czasownikiem być, na które możemy odpowiedzieć tak lub nie. Możemy do tego wykorzystać również zaimki wskazujące: bu (to) oraz o (tam). Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Zapytajmy o studenta (tələbə):

Bu tələbədir?

Czy to jest student?

A teraz o książkę (kitab):

O kitabdır?

Czy tamto jest książka?

Na takie pytania odpowiadamy albo:

Bəli, bu, tələbədir. Bəli, bu, kitabdır.

albo

Xeyr, bu, tələbə deyil, bu, müəllim.

Yox, o, kitab deyil, o, məktub.

bəli – tak

xeyr – nie

yox – nie

müəllim – nauczyciel

məktub – list

O tym, jak tworzyć przeczenie w podobnych konstrukcjach, możesz przeczytać tutaj.

Dodajmy teraz do takiej konstrukcji dwa słowa: kim (kto) oraz (co):

Bu kimdir? (Kto to jest?)

Bu nədir? (Co to jest?)

O kimdir? (Kto tamto jest = Kim jest tamta osoba)

O nədir? (Co tamto jest = Tamto co to jest)

Na tak zadane pytania musimy odpowiedzieć już, używając rzeczowników lub innych słów określających.

Możemy jeszcze takie zdania zmodyfikować, jeśli chcemy dopytać o szczegółowe informacje na temat konkretnego przedmiotu lub osoby, na przykład:

Bu qadın kimdir? (Kim jest ta kobieta?)

O kişi kimdir? (Kim jest tamten mężczyzna?)

qadın – kobieta

kişi – mężczyzna

Jedna uwaga: Zauważ, że po zaimkach wskazujących w zdaniach twierdzących stawiamy przecinek.