Maj 19

Liczymy do 10 po ormiansku

Liczby to podobno najtrudniejsza część nauki języka, choć to tylko kilkanaście słów do zapamiętania. Jednak w odróżnieniu od pozostałych części mowy, nie mają synonimów. Zatem do dzieła!

Liczebniki od 1 do 10 są prostymi słowami (niezłożonymi), a ich zapamiętanie jest niezbędne do nauki kolejnych „nastek” i dziesiątek. Spróbuj je najpierw przeczytać:

1 – մեկ

2 – երկու

3 – երեք

4 – չորս

5 – հինգ

6 – վեց

7 – յոթ

8 – ութ

9 – ինն/ինը*

10 – տասը*

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego 9 ma dwie formy – ich zastosowanie wynika z zasad określenia, o którym możesz przeczytać tutaj. Podobnie w przypadku liczebnika 10 możemy czasami ostatnią literę zamienić na ն, jeżeli występuje, np. w zbitce trudnych słów. Możesz też usłyszeć samo słowo տաս. Teraz czas na powtarzanie na głos:

http://https://youtu.be/3xkKQw4YTzY?t=9s

Do poprawnego posługiwania się liczebnikami potrzebne jest wyuczenie się ich na pamięć oraz poznanie dwóch prostych zasad. Jeśli zestawiamy liczebniki z rzeczownikami te drugie pozostaną w liczbie pojedynczej, jeśli będą określały ilość czas, albo cenę czegoś. Podobnie będzie wyglądał rzeczownik, jeżeli w naszym zdaniu będziemy koncentrowali się na ilości, a nie na przedmiocie.

Jednak rzeczownik może się znaleźć w liczbie mnogiej, nawet jeśli towarzyszy mu liczebnik, jeśli naszym zamierzeniem będzie podkreślenie każdej z rzeczy, określanych przez ten rzeczownik.

O tym, jak tworzy się liczbę mnogą, w kolejnym tekście. W ramach utrwalania nowo zdobytej wiedzy możesz rozwiązać poniższe ćwiczenia.

liczebniki ormianskie

 

 1. Przeczytaj po ormiańsku poniższe liczebniki:

2, 4, 7, 9, 1, 10, 3, 5, 7, 8, 6

 1. Dopasuj liczebniki do siebie:
  1. վեց                3
  2. երկու            7
  3. տաս              9
  4. հինգ              4
  5. ինը                 1
  6. մեկ                10
  7. երեք              5
  8. յոթ                 8
  9. չորս               2
  10. ութ                6