Lut 28

Ormiański dla początkujących, czyli najczęściej zadawane pytania

Okazało się, że najtrudniej pisać o ormiańskim, ponieważ jest to język o tyle wyjątkowy, o ile mało popularny. Jednocześnie w Polsce jest dużo Ormian, a z tym wiąże się więcej możliwości nauki tego języka. Poniżej wybrane przez mnie najczęściej pojawiające się pytania – jeśli macie swoje, piszcie w komentarzach.

Czy ormiański jest podobny do gruzińskiego lub rosyjskiego?

Nie, język ormiański nie jest podobny ani do gruzińskiego, ani do rosyjskiego. Jednak podobnie, jak w przypadku gruzińskiego i azerskiego, w ormiańskim można znaleźć wiele naleciałości z głównie z rosyjskiego, w mniejszym stopniu perskiego, arabskiego, ale i francuskiego.

Czy łatwo nauczyć się ormiańskiego?

Moim zdaniem ormiański jest najtrudniejszym językiem, porównując go z gruzińskim i azerskim. Tym samym łatwo nie jest, ale najważniejsze to znaleźć dobry sposób nauki, odpowiednie materiały i regularnie się uczyć. Mam nadzieję, że dwa pierwsze elementy znajdziesz na tej stronie.

Jaki alfabet jest używany w ormiańskim?

Ormiański ma swój własny alfabet, składający się z 39 liter (wielkich i małych). Wyjątkowość zapisu w ormiańskim polega na tym, że również znaki interpunkcyjne różnią się od „naszych”. O tym, jak nauczyć się alfabetu ormiańskiego, niedługo w kolejnych tekstach.

Co to znaczy, że jest ormiański wschodni i zachodni?

Język ormiański dzieli się współcześnie na dwie grupy – zachodnią i wschodnią. Wschodni ormiański to język używany w Armenii i o tym języku będą informacje na stronie. Zachodni ormiański jest używany głównie przez diaspory ormiańskie mieszkające poza Republiką Armenii. Wprawdzie w większości opiera się on na tym samym zapisie liter, jednak słowa, wymowa i czasami konstrukcje gramatyczne różnią się w obu grupach.

W różnych miastach można znaleźć szkółki do nauki ormiańskiego. Czy tak nauczę się języka?

W Polsce diaspora ormiańska jest bardzo liczna (w porównaniu z innymi narodami Kaukazu Południowego). Do tego jest bardzo dobrze zorganizowana. To znaczy, że w wielu miastach w kraju powstały szkółki językowe, zazwyczaj dla dzieci ormiańskich mieszkających w Polsce. Można tez znaleźć takie lekcje w wersji on-line. Jeśli ktoś ma możliwość, zawsze warto nawiązać chociaż kontakt z taką szkółką, jednak dorośli nie nauczą się ormiańskiego na jednych zajęciach z dziećmi. Dlaczego? O tym więcej w kolejnych wpisach w kategorii Jak się uczyć?.