Mar 26

Tworzenie liczby mnogiej po azersku

Język azerski opiera się na końcówkach. W taki sam sposób tworzymy liczbę mnogą – dodajemy do rzeczownika oznaczenie liczby mnogiej.

Do wyboru mamy końcówkę dwupostaciową: -lar, -lər. Dobieramy odpowiednią zgodnie z zasadami harmonii samogłosek. Weźmy dla przykładu dwa słowa:

maşın (samochód) – maşınlar (samochody)

iş (praca) – işlər (prace)

Jednak dodawanie liczby mnogiej to nie tylko końcówka. Należy pamiętać, że w odróżnieniu od języka polskiego, w liczbie mnogiej nie stawiamy słów, które mają w określeniu ilość lub liczbę. To znaczy, że w formie dwie książki mamy:

iki kitab

iki – 2

kitab – książka

za to

kitablar

będzie oznaczało po prostu książki.

Do takiej formy musimy dostosować osobę czasownika, czyli jeśli rzeczownik jest gramatycznie w liczbie pojedynczej, to czasownik również musi znaleźć się w takiej formie.

Kiedy faktycznie używamy liczby mnogiej? Kiedy jest to nieokreślona liczba czegoś, oczywiście więcej niż dwa J

Sprawdź swoją nową wiedzę, rozwiązując proste ćwiczenie:

liczba mnoga(1)