Paź 06

Uczymy się gruzińskiego

Uczę się gruzińskiego – teraz dowiesz się, jak powiedzieć to zdanie po gruzińsku, by móc się chwalić swoim gruzińskim znajomym i odpowiadać na pytania typu: A skąd znasz gruziński?

Zatem do dzieła – zaczynamy od odmiany czasownika uczyć się/nauka, czyli სწავლა (sc’awla). Podobnie jak po polsku, to my wykonujemy czynność, a nie jej podlegamy. Dlatego też wybieramy tzw. odmianę podmiotową.

მე ვსწავლობ (me wsc’awlob)

შენ სწავლობ (szen sc’awlob)

ის სწავლობს (is sc’awlobs)

ჩვენ ვსწავლობთ (ćwen wsc’awlobt)

თქვენ სწავლობთ (tkwen sc’awlobt)

ისინი სწავლობენ (isini sc’awloben)

Jak widzisz, my, jako wykonawcy czynności, pozostajemy w mianowniku. Świadczą o tym markery osobowe „ვ-” w ja oraz my oraz „-ს” jako końcówka on/ona/ono. Pamiętaj, że w j. gruzińskim nie ma rodzajów. Czas przeszły niedokonany tworzymy również standardowo dla tej odmiany – a jak, o tym dowiesz się z tego tekstu.

Tym samym to, czego się uczymy, musimy umieścić w III przypadku (Dativ). Ta zależność występuje przy wielu czasownikach mających dopełnienia. Jeśli nie pamiętasz dokładnie zasad odmiany, przeczytaj ten tekst.

Zatem przejdźmy do naszego zdania początkowego – Uczę się gruzińskiego. Gruziński to ქართული (kartuli) lub pełnym stwierdzeniem język gruziński, czyli ქართული ენა (kartuli ena).

მე ვსწავლობ ქართულს. (me wsc’awlob kartuls)

მე ვსწავლობ ქართულ ენას. (me wsc’awlob kartul enas)

W podobny sposób możemy podłożyć dowolne słowo pod „język gruziński” – najważniejsze, by to, czego się uczymy było w Dativie 😉

Na koniec zagadka dla wytrwałych:

Jaka jest różnica między zdaniami:

ვსწავლობ ქართულს (wsc’awlob kartuls)

ვსწავლობ ქართულად. (wsc’awlob kartulad)

Jak sądzicie?

Dla tych, którzy nie są pewni śpieszę z wyjaśnieniem. W pierwszym zdaniu mówimy: „Uczę się gruzińskiego”, a w drugim: „Uczę się po gruzińsku”. Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz zwrotu „po gruzińsku”/”po polsku” itd. Przeczytaj ten tekst o czasowniku „mówić” i zasadzie tworzenia tej formy.

Teraz czas na pytanie: Czego się uczysz? Jeśli pamiętacie odmianę III przypadka, wiecie, że რა (co; ra) zmienia się w რას (ras), czyli po prostu dodajemy końcówkę Dativu.

რას სწავლობ? (ras sc’awlob)

Tworząc takie pytania, pamiętaj, że po gruzińsku czasownik powinien być zaraz za słowem lub frazą pytająca, czyli nie istnieje რას შენ სწავლობ? tak nie mówimy! Zamiast tego mamy: რას სწავლობ შენ? lub შენ რას სწავლობ? – a kolejnośc zależy przede wszystkim od tego, co chcemy podkreślić, czy to, czego się uczysz, ty to, że TY się uczysz J. A Wy, czego się uczycie?