Mar 06

Zaimki wskazujące w azerskim

Kiedy nie znamy dobrze języka, lub potrafimy powiedzieć tylko kilka słów to dwa małe słowa – zaimki wskazujące – mogą okazać się dla nas bardzo pomocne. Zamiast nieznanej nazwy rzeczy zawsze można powiedzieć to lub tamto. Dlatego warto się ich nauczyć.

W azerskim rozróżniamy dwie odległości – coś, co jest blisko nas i coś, co jest daleko. Tym samym podobnie jak w j. polskim mamy do wyboru dwa słowa – to oraz tamto:

 bu = to                                                                o = tamto

Jak można używać zaimków? Najczęściej zaimek umieszczamy w zdaniu jako pierwszy. Następnie dodajemy resztę zdania. Co może być nowością dla uczących się azerskiego, po „bu” oraz „o” stawiamy przecinek, by oddzielić to słowo od reszty zdania.

Na przykład wskazujemy na komputer:

Bu, kompyuter.                                               O, kompyuter.

Do takich zdań w języku mówionym często nie dodajemy czasownika „jest”, dlatego zaimków względem rzeczy (3 osoby liczby pojedynczej) możemy używać nawet, jeśli nie pamiętamy odmiany czasownika „być”.

Jeśli odnosimy się do czegoś w liczbie mnogiej, np. nie wskazujemy na komputer, ale na komputery (nieokreśloną co do ilości liczbę mnogą), również zaimki muszą być w liczbie mnogiej. Jak to wygląda?

Do każdego ze słów dodajemy odpowiednią końcówkę liczby mnogiej, w tym wypadku „-lar”. Jeśli byliście w Gruzji, można skojarzyć to z gruzińską walutą – potęga skojarzeń w nauce języków jest ogromna. Pomiędzy słowami i końcówką liczby mnogiej łącznikiem jest litera „-n-” (bardzo częsty łącznik w azerskim). Z tego powstają nam dwa słowa:

  bunlar, czyli połączenie bu-n-lar                                          onlar, czyli połączenie o-n-lar

zaimki wskazujace azerski